فیبرومیالژی و ارتباط آن با PTSD

فیبرومیالژی و ارتباط آن با PTSD

فیبرومیالژی (FM) یک بیماری مزمن و دردناک غیرپیشرونده با اتیوپاتوژنز چند عاملی است. شیوع آن در سراسر جهان از 2 تا 6 درصد در مطالعات مختلف متفاوت است. در حال حاضر در رشته‌ی روماتولوژی، فیبرومیالژی یکی از علل مهم ناتوانی‌های اجتماعی و کاری است. این بیماری با علائم مختلفی مانند درد عمومی عضلانی اسکلتی، درد […]

بیشتر بخوانید