تجویز جم‌فیبروزیل و سرترالین در افسردگی شدید

تجویز جم‌فیبروزیل و سرترالین در افسردگی شدید

افسردگی شدید افسردگی شدید حالتی است که یک و یا بیشتر از یک حمله افسردگی شدید در طول دوره زندگی اتفاق بیافتد. البته این به شرطی است که هیچ‌گونه دوره مانیک برای فرد وجود نداشته باشد. این اختلال تقریبا در خانم‌ها 2 برابر آقایان است. مطالعات نشان داده‌اند که از هر 6 نفر، یک نفر […]

بیشتر بخوانید