آسودگی جنسی چیست و تاثیر آن بر سلامت عمومی

آسودگی جنسی چیست و تاثیر آن بر سلامت عمومی

سلامت جنسی به مدت چندین دهه، راهنمایی را برای مورد خطاب دادن جنسیت در سلامت عمومی ارائه کرده است. تعریف سلامت جنسی که توسط WHO پذیرفته شده، بسیار گسترده است و شامل مفاهیمی مانند عدم وجود بیماری و اجبار می‌باشد. این تعریف، بیشتر توجهات را به حقوق جنسی و امکان لذت جنسی جلب می‌کند. آسودگی […]

بیشتر بخوانید