ارتباط مهارکننده‌های پمپ پروتون و زخم ناشی از استرس

هدف مطالعه مقدار زیادی از نسخه‌های مهارکننده‌های پمپ پروتون (PPI)، از جمله نسخه‌هایی که برای پیشگیری از زخم ناشی از استرس (SUP) استفاده می‌شوند، نامناسب هستند. هدف این مطالعه این است که به طور سیستماتیک اثربخشی راهبردهای پیاده سازی با هدف کاهش استفاده از PPI نامناسب برای زخم ناشی از استرس (SUP) در بیماران بستری […]

بیشتر بخوانید