عملکرد کبد چرا و چگونه ارزیابی می‌شود؟

عملکرد کبد چرا و چگونه ارزیابی می‌شود؟

کبد، عضوی حیاتی در بدن کبد عضو بزرگی در شکم است که بسیاری از عملکردهای مهم بدن از جمله فیلتر کردن خون را انجام می‌دهد. این عضو همچنین به عنوان غده در نظر گرفته می‌شود زیرا مواد شیمیایی مورد نیاز بدن را می‌سازد. برخی بیماری‌ها و عادات در زندگی می‌توانند به کبد آسیب برسانند. آسیب […]

بیشتر بخوانید