چگونه آمیلوراید در کاهش آلبومینوری تاثیر می‌گذارد؟

چگونه آمیلوراید در کاهش آلبومینوری تاثیر می‌گذارد؟

بیماری‌های کلیوی دیابتی (DKD) دلیل اصلی بیماری‌های کلیوی در مرحله آخر است. هدف درمان DKD کاهش آلبومینوری برای پیش‌آگهی است. چرا که DKD درمان خاصی ندارد. شیوع DKD به طور چشمگیری افزایش یافته است و بیماری مزمن کلیه (CKD) مرتبط با دیابت شایع‌تر شده است. از طرفی آلبومینوری مداوم می‌تواند بدتر شدن زودهنگام عملکرد کلیه […]

بیشتر بخوانید