آپنه انسدادی خواب و بروز سرطان تیروئید

مقدمه عوامل متعددی در بروز سرطان تیروئید موثر هستند. برخی از این عوامل به طور دقیق شناخته شده‌اند. سندرم آپنه انسدادی خواب یک از عواملی است که ممکن است بروز این سرطان را افزایش دهد. تا به حال مطالعات اندکی در مورد ارتباط بین آپنه انسدادی خواب و سرطان تیروئید انجام شده است. برخی از […]

بیشتر بخوانید