اتوآنتی‌بادی‌‌ها، آنچه بدن علیه خود می‌سازد

اتوآنتی‌بادی‌‌ها، آنچه بدن علیه خود می‌سازد

اتوآنتی‌بادی‌‌ها یا آنتی‌بادی‌ها علیه سلول‌های خودی بدن اتوآنتی‌بادی‌ها، آنتی‌بادی‌هایی (پروتئین‌های ایمنی) هستند که به اشتباه بافت‌ها یا اندام‌های خود فرد را هدف قرار می‌دهند و نسبت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند. سیستم ایمنی بدن اگر سالم باشد، باید بتواند سلول‌های خودی را از سلول‌های غیرخودی افتراق داده و از این طریق عوامل غیرخودی را مورد […]

بیشتر بخوانید