استفاده از هوش مصنوعی در اورژانس بیماران مبتلا به COPD

استفاده از هوش مصنوعی در اورژانس بیماران مبتلا به COPD

هوش مصنوعی در پزشکی در سال‌های اخیر مطالعات بالینی متعددی در زمینه امکان استفاده از هوش مصنوعی در رشته پزشکی انجام شده است. از این موارد می‌توان به بررسی تغییرات عملکرد ریوی و به دنبال آن تغییرات کیفیت زندگی، تعداد اقدامات درمانی انجام شده بر روی بیماران، میزان بستری شدن بیماران، مرگ و میر ناشی […]

بیشتر بخوانید