اریتروپویتین، یک تنظیم‌کننده‌ی کلیدی در بدن

اریتروپویتین، یک تنظیم‌کننده‌ی کلیدی در بدن

آنچه درباره‌ی اریتروپویتین انسانی می‌دانیم اریتروپویتین انسانی (EPO) یک هورمون پپتیدی است که در کبد جنین در مراحل اولیه رشد و کلیه‌ها در بدن انسان بالغ تولید می‌شود. این هورمون به عنوان فاکتور رشد خون‌ساز (HGF) نیز عمل کرده و خون‌سازی مغز استخوان را تحریک می‌کند. تولید EPO توسط هیپوکسی فعال می‌شود و از طریق […]

بیشتر بخوانید
 اثرات اریتروپوئتین و برخی داروها بر اختلالات عملکرد شناختی

اثرات اریتروپوئتین و برخی داروها بر اختلالات عملکرد شناختی

ارتباط اختلالات عملکرد شناختی و اختلالات نوروسایکولوژی اختلالات عملکرد شناختی شامل نقص در هر یک از حوزه‌های وسیع توجه، یادگیری و حافظه، زبان، ادراک و عملکرد اجرایی می‌باشد. میزان شیوع اختلالات شناختی در بین اختلالات نوروسایکولوژی بالا است. اثر داروهای آنتی سایکوتیک بر اختلالات عملکرد شناختی اختلال عملکرد شناختی، عنصر اصلی اسکیزوفرنی است و به […]

بیشتر بخوانید