حوادث ایاتروژنیک یا مشکلات درمان‌زاد در حین درمان بیماری‌ها

حوادث ایاتروژنیک یا مشکلات درمان‌زاد در حین درمان بیماری‌ها

زمانی که یک درمان پزشکی و یا جراحی باعث ایجاد یک بیماری یا جراحت جدید شود، به چنین شرایطی ایاتروژنیک یا مشکلات درمان‌زاد گفته می‌شود. همواره در افراد این ترس وجود دارد که وقتی به سراغ مراقبت‌های پزشکی می‌روند دچار مشکلات جدید شوند. حوادث ایاتروژنیک ممکن است شرایط بیماری فعلی را پیچیده‌تر کند و یا […]

بیشتر بخوانید