تاریخچه و مزایای واکسیناسیون در بارداری

واکسیناسیون جمعی برنامه‌های واکسیناسیون مبتنی بر جمعیت، انتقال بیماری‌های قابل پیشگیری به وسیله واکسن‌ها را با دستیابی به ایمنی جمعی، یا در برخی موارد، ریشه‌کنی این بیماری‌ها کنترل کرده‌اند. واکسیناسیون در دوران کودکی به منظور پیشگیری اولیه از بیماری‌های واگیر، یکی از موثرترین مداخلات بهداشت عمومی برای کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان است. […]

بیشتر بخوانید