عفونت ادراری در افراد مسن؛ علائم و نحوه پیشگیری

عفونت ادراری در افراد مسن؛ علائم و نحوه پیشگیری

عفونت ادراری چیست؟ عفونت ادراری (UTI) به طور کلی به عنوان عفونت سیستم ادراری تعریف می‌شود و ممکن است دستگاه ادراری تحتانی یا هر دو دستگاه ادراری تحتانی و فوقانی را درگیر کند. تعریف عفونت ادراری علامت‌دار به طور کلی مستلزم وجود علائم خاص دستگاه ادراری در زمینه باکتریوری قابل توجه در یک نمونه ادرار […]

بیشتر بخوانید