اثربخشی واکسن‌های فایزر-بیون تک و مدرنا

اثربخشی واکسن‌های فایزر-بیون تک و مدرنا

واکسن‌های mRNA کووید-19 (فایزر-بیون تک و مدرنا) ایمنی زیادی بر علیه نوع شدید این بیماری ایجاد می‌کنند. درحالی که طول مدت این ایمنی متغیر است. ارزیابی‌هایی در رابطه با اثربخشی‌های زیاد واکسن‌ها در برابر بستری بیماران مرتبط با کووید-19 مدت کوتاهی پس از واکسیناسیون انجام شده‌است. برای ارزیابی مدت زمان این ایمنی، پیگیری‌های طولانی‌تری لازم […]

بیشتر بخوانید