اثرات اریتروپوئتین و برخی داروها بر اختلالات عملکرد شناختی

اثرات اریتروپوئتین و برخی داروها بر اختلالات عملکرد شناختی

ارتباط اختلالات عملکرد شناختی و اختلالات نوروسایکولوژی اختلالات عملکرد شناختی شامل نقص در هر یک از حوزه‌های وسیع توجه، یادگیری و حافظه، زبان، ادراک و عملکرد اجرایی می‌باشد. میزان شیوع اختلالات شناختی در بین اختلالات نوروسایکولوژی بالا است. اثر داروهای آنتی سایکوتیک بر اختلالات عملکرد شناختی اختلال عملکرد شناختی، عنصر اصلی اسکیزوفرنی است و به […]

بیشتر بخوانید