کارایی واکسن‌های کرونا در مقابله با واریانت‌های جهش یافته

چالش‌های مقابله با کرونا ویروس وضعیت معمول زندگی در جهان با همه گیری سندرم حاد تنفسی شدید کرونا ویروس 2 (SARS-CoV-2)، مختل شد. این بیماری بار جهانی بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی داشته است. SARS-CoV-2 یک RNA ویروس با سرعت بالای تکامل است و به طور مداوم در حین انتقال دچار جهش‌های ژنی متعدد […]

بیشتر بخوانید