چاپ سه بعدی در پزشکی طوفان به پا کرد

چاپ سه بعدی در پزشکی طوفان به پا کرد

چاپ سه بعدی چه نقشی در پزشکی دارد؟ در دنیای اکنون که هر روز با تازه‌های تکنولوژی شگفت‌زده می‌شویم، فناوری چاپ سه بعدی در پزشکی ما را به نقطه‌ی عطفی می‌رساند که اتفاقات پس از آن، باورکردنی نیست. چاپ سه بعدی به معنی تولید اجسام جامد سه بعدی با استفاده از فناوری دیجیتال است. شاید […]

بیشتر بخوانید