چند راهکار ساده برای حفظ سیاره زمین

چند راهکار ساده برای حفظ سیاره زمین

آیا می‌دانید؟ تنها یک کیسه با قابلیت استفاده مجدد می‌تواند از مصرف ۶۰۰ کیسه پلاستیکی جلوگیری کند. بازیافت یک قوطی نوشابه باعث صرفه‌جویی انرژی کافی جهت تامین برق تلویزیون به مدت سه ساعت می‌شود. خاموش کردن رایانه در زمانی که از آن استفاده نمی‌شود، مصرف انرژی برق بوسیله رایانه را تا ۸۵ درصد کاهش می‌دهد. […]

بیشتر بخوانید