ارتباط مصرف گوشت قرمز و گوشت فرآوری شده با بروز سرطان

ارتباط مصرف گوشت قرمز و گوشت فرآوری شده با بروز سرطان

فرض بر این است که مصرف گوشت قرمز و گوشت فرآوری شده خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد. اما شواهد موجود ناسازگار است. یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز تا دسامبر 2020 برای خلاصه کردن شواهد ارتباط بین مصرف گوشت قرمز (فرآوری نشده) یا گوشت فرآوری‌شده یا هر دو، با بروز انواع مختلف سرطان انجام […]

بیشتر بخوانید