کنترل و نظارت بر درمان فشار خون شریانی

کنترل و نظارت بر درمان فشار خون شریانی

تقسیم بندی درمان فشار خون شریانی درمان فشار خون شریانی را می‌توان با فشار خون اندازه‌گیری شده درمطب (فشارخون روپوش سفید یا مطبی)، فشار خون اندازه‌گیری شده در خانه (فشار خون منزل) یا فشار خون 24 ساعته (ABPM) کنترل و نظارت کرد. در این بررسی، توصیه‌های اخیر از آلمان و دستورالعمل‌های بین المللی به خوبی […]

بیشتر بخوانید