تاثیر واکسن کرونا در بیماری‌های التهابی ناشی از سیستم ایمنی

تاثیر واکسن کرونا در بیماری‌های التهابی ناشی از سیستم ایمنی

پاسخ به واکسیناسیون SARS-CoV-2 در بیماری‌های التهابی ناشی از سیستم ایمنی پیچیده است. شاید این پیچیدگی ریشه در ماهیت پاتوفیزیولوژیکی این بیماری‌ها داشته باشد. اهداف درمان COVID-19 اغلب از داروهای تعدیل­‌کننده ایمنی استفاده می­‌کند. این داروها همچنین در بیماری‌های التهابی با واسطه ایمنی (IMID) استفاده می‌شوند. ما یک مرور سیستماتیک در مورد تبدیل سرمی پس […]

بیشتر بخوانید