لوانتینیب با پمبرولیزومب در درمان ییماری پیشرفته کلیه

لوانتینیب با پمبرولیزومب در درمان ییماری پیشرفته کلیه

بیماران سرطان کلیه به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول کسانی هستند که با جراحی تحت درمان قرار می‌گیرند. دسته دوم بیمارانی هستند که به بیماری پیشرفته کلیه مبتلا بوده و امکان جراحی برای آن‌ها وجود ندارد. در این دسته از بیماران به طور معمول از داروهای مهارکننده رسپتور تیروزین کیناز استفاده می‌شود. برخی از […]

بیشتر بخوانید