گزارش آبسه پروستات ناشی از MRSA در یک پسر ۱۳ ساله

گزارش آبسه پروستات ناشی از MRSA در یک پسر ۱۳ ساله

آبسه پروستات چیست؟ آبسه پروستات یک بیماری نادر به ویژه در کودکان است. موارد بسیار کمی از آبسه پروستات کودکان ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) گزارش شده است. به طور کلی، استافیلوکوکوس اورئوس یک علت نادر آبسه پروستات است. سوزاک شایع‌ترین علت آبسه پروستات قبل از استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها بود. امروزه علی‌رغم […]

بیشتر بخوانید