نقش فنوفیبرات در تمایز میوفیبروبلاست ناشی از TGF -β در ریه

نقش فنوفیبرات در تمایز میوفیبروبلاست ناشی از TGF -β در ریه

فنوفیبرات تمایز و فعال‌سازی میوفیبروبلاست ناشی از TGF -β را در فیبروبلاست‌های ریه انسان در شرایط آزمایشگاهی مهار می‌کند. میوفیبروبلاست تمایز و فعال‌سازی میوفیبروبلاست رویدادهای اصلی بیماری‌زا هستند. در بسیاری از بیماری‌های ریوی مانند آسم، بیماری مزمن انسدادی ریه و فیبروز ریوی ایدیوپاتیک نقش دارند. در این بیماری‌ها، فیبروز راه هوایی یا پارانشیم به طور […]

بیشتر بخوانید