افزایش بار حجمی در همودیالیز و پیامدهای قلبی عروقی

در طی چند سال گذشته، مرگ‌ومیر بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی پیشرفته (ESRD) که تحت همودیالیز قرار می‌گیرند، فقط اندکی کاهش یافته است. یکی از علل اصلی آن بیماری‌های قلبی-عروقی است که بیش از ۵۰ درصد از مرگ‌و‌میرها با علل شناخته شده را تشکیل می‌دهد. مرگ‌و‌میر قلبی-عروقی در این بیماران ۹ برابر بیشتر از افراد هم‌سن و هم‌جنس در جمعیت عمومی است. عوامل متعددی ممکن است مسئول افزایش مرگ‌ومیر قلبی-عروقی در بیماران دیالیزی باشد، اما افزایش بار سدیم و بار حجمی از مکانیسم‌های اصلی این ارتباط در نظر گرفته می‌شود.

ارتباط افزایش بار حجمی با بیماری‌های قلبی-عروقی

افزایش بار حجمی در بیماران همودیالیز با فشارخون بالا و اختلال عملکرد قلبی مرتبط است. این افزایش بار یک عامل خطر اصلی برای مرگ و میر ناشی از علل قلبی-عروقی و سایر علت‌ها در این بیماران محسوب می‌شود. در بیماران ESRD، کلیه‌ها قادر به حفظ هموستاز سدیم و آب نیستند. به دلیل ماهیت متناوب رژیم همودیالیز سه بار در هفته، افزایش بیش از حد وزن بین‌ دیالیزی (IDWG) و کاهش بیش از حد وزن داخل دیالیزی، چرخه‌ای از یک استرس قلبی-عروقی ایجاد می‌کند. تجمع سدیم و حجم مایع در بازه زمانی بین دیالیزی ۳ روزه بیشتر است، که باعث افزایش چرخه‌ای سطح فشارخون قبل از دیالیز می‌شود.

تشخیص افزایش بار حجمی چگونه است؟

تشخیص حجم اضافه و تخمین وزن خشک عمدتاً بر اساس معیارهای بالینی است و از دقت تشخیصی بسیار ضعیفی برخوردار است. جستجوی روش‌های دقیق و عینی برای ارزیابی وزن خشک و تشخیص افزایش بار حجمی بدون علامت در ۳ دهه گذشته با جدیت دنبال شده است. اکثر این روش‌ها در کارآزمایی‌های بالینی مناسب آزمایش نشده‌اند و سودمندی آن‌ها در بالین نامشخص است، به‌جز طیف‌سنجی بیوامپدانس و اولتراسوند ریه.

طیف‌سنجی بیوامپدانس و اولتراسوند ریه

طیف‌سنجی بیوامپدانس احتمالاً پرکاربردترین روش برای اندازه‌گیری ذهنی توزیع مایعات در محفظه‌های بدن است و نتایج قابل اعتماد و تکرارپذیری را تولید می‌کند. اولتراسوند ریه تخمین‌های قابل اعتمادی از مایع خارج عروقی در ریه را ارائه می‌دهد. این مایع یک پارامتر حیاتی از گردش خون مرکزی است که تا حد زیادی فشار انتهای دیاستولیک بطن چپ را منعکس می‌کند.

مدیریت بیماران با افزایش بار حجمی

پس از تشخیص افزایش بار حجمی این حجم اضافه باید حذف شود. برای به حداکثر رساندن تحمل قلبی-عروقی، حذف مایع در بیماران همودیالیز با افزایش بار حجمی باید تدریجی و در یک بازه به اندازه کافی طولانی صورت گیرد.

PubMed-Volume overload in hemodialysis: diagnosis, cardiovascular consequences, and management

 

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام  تلگرام  لینکدین  آپارات  توییتر  فیسبوک  یوتیوب