بلع باتری توسط اطفال، یک اورژانس پزشکی

بلع باتری توسط اطفال، یک اورژانس پزشکی

باتری‌های دکمه‌ای انواع کوچکی از باتری‌ها هستند که در همه‌ خانه‌ها و در انواع وسایل الکترونیکی بافت می‌شوند. این باتری‌ها به علت ظاهر کوچک و گردشان اغلب توسط اطفال نوپا، یک ماده خوراکی تلقی می‌شوند. بنابراین در صورت مشاهده، ممکن است باتری را ببلعند. بلع باتری از اورژانس‌های مهم در زمینه مسمومیت‌ اطفال است. ضروری […]

بیشتر بخوانید