فعالیت‌های سازمان جهانی بهداشت در حوزه سلامت

فعالیت‌های سازمان جهانی بهداشت در حوزه سلامت

در دهه اخیر، با توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی توانسته‌ایم میزان آسیب به محیط زیست را ارزیابی کنیم. اما خطرات زیادی همچنان محیط زیست را تهدید می‌کند. آلودگی آب و هوا، مدیریت نامناسب پسماندها و اثرات منفی تغییرات آب و هوا از مهم‌ترین تهدیدهای محیطی هستند. این تهدید برای همه موجودات زنده محسوب می‌شود. این […]

بیشتر بخوانید
 موانع پیش‌روی زنان در مشاغل مراقبت‌های بهداشتی

موانع پیش‌روی زنان در مشاغل مراقبت‌های بهداشتی

۸ مارس مصادف با ۱۷ اسفند روز جهانی زنان است. در این روز دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان مورد تشویق و حمایت قرار می‌گیرد. هدف از این روز توجه به اهمیت نقش زنان در جامعه در کنار موانع موجود از جمله بی‌عدالتی جنسیتی است. از جمله مواردی که نقش زنان در آن برجسته […]

بیشتر بخوانید
 سیاست‌های مربوط به سلامت زنان در جامعه

سیاست‌های مربوط به سلامت زنان در جامعه

یکی از مهم‌ترین نابرابری‌هایی که بین مناطق محروم و سایر مناطق وجود دارد، نابرابری در بهداشت و سلامت زنان است. داده ها نشان می‌دهد که بین گروه‌های مختلف زنان در بریتانیا نابرابری‌های بهداشتی قابل توجهی وجود دارد.  از بین‌آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: امید به زندگی زنان در محروم‌ترین مناطق نسبت به مناطق کم‌تر […]

بیشتر بخوانید
 آشنایی با سازمان بهداشت جهانی WHO و وظایف آن

آشنایی با سازمان بهداشت جهانی WHO و وظایف آن

سازمان بهداشت جهانی یا WHO (World Health Organization) یک آژانس تخصصی سازمان ملل متحد و یک مرجعیت سازمان‌دهنده در بهداشت جهانی است. این آژانس در سال‌های اخیر برخی اصلاحات اعمال کرده است. با این حال، هنوز با انتقادات از محدودیت‌های بودجه و واکنش‌های کند به شرایط اضطراری بهداشتی مواجه است. در این مقاله دکترنکست به […]

بیشتر بخوانید
 سیاست‌های مربوط به سلامت زنان در جامعه

سیاست‌های مربوط به سلامت زنان در جامعه

یکی از مهم‌ترین نابرابری‌هایی که بین مناطق محروم و سایر مناطق دیده می‌شود، نابرابری در بهداشت و سلامت زنان است. داده ها حاکی از آن است که نابرابری‌های بهداشتی قابل توجهی بین گروه‌های مختلف زنان در بریتانیا وجود دارد.  از بین‌آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: امید به زندگی زنان در محروم‌ترین مناطق نسبت […]

بیشتر بخوانید