کار کردن چه اثری بر سلامت افراد دارد؟

کار کردن چه اثری بر سلامت افراد دارد؟

شرایط امروز “کار” شرایط کار نقش اساسی در نابرابری اجتماعی از جهت سلامت در میان نسل‌ها دارد. چرا که نسبت به سایر جنبه‌های موقعیت اجتماعی-اقتصادی، مانند تحصیلات یا درآمد، توجه کمتری از سوی محققان به نابرابری‌های بهداشتی میان افراد شده است. فراتر از پاداش‌های مادی و موقعیتی که با یک شغل خاص همراه است، کار همچنین […]

بیشتر بخوانید