بررسی روش‌های کاهش درد بعد از جراحی باز کبد

مقدمه جراحی باز کبد یکی از عمل‌هایی است که معمولا با دردهای خیلی شدید و غیر قابل درمان همراه است. به طور کلی عمل‌های جراحی باز معمولا با دردهای شدید بعد از عمل همراهی دارند. بروز این نوع درد بعد از عمل کبد به دلایل متعددی از قبیل اسیب اعصاب سمپاتیک اتفاق می‌افتد. بنابراین درمان و […]

بیشتر بخوانید

مدیریت دارویی درد ناشی از تونسیلکتومی در کودکان

مقدمه مطالعه تونسیلکتومی یک عمل بسیار رایج در کودکان است که اغلب به صورت سرپایی انجام می‌شود. درد شدید بعد از عمل شایع است و می‌تواند طولانی باشد. با وجود تعداد زیادی از داروهای ضد درد موجود، که اغلب به صورت ترکیبی استفاده می‌شوند، کنترل کافی درد یک چالش مداوم است. تحقیقات نشان می‌دهد که […]

بیشتر بخوانید